Doe het anders als het kán!

De zorg zit vol kansen en mogelijkheden. Je moet ze alleen kunnen en willen zien.

Irene Zwolle is iemand die overal uitdagingen ziet, ook en juist in een periode waarin die zorg van alle klanten onder druk staat. Irene Zwolle is algemeen directeur van WieZorgt! In Meppel(www,wiezorg.nl.nl) ‘wij zijn een bemiddelingsbureau voor zorg en welzijn en koppelen zorgmedewerkers met zorginstellingen. Maar we doen meer dan dat ‘’Wij leveren maatwerk’’

Dat maatwerk bestaat uit het zorgvuldig kijken naar de kwaliteiten en wensen van de werkzoekenden en daar vervolgens de juiste functie bij vinden ”We onderhouden nauwe contacten met diverse zorginstellingen”. ”We inventariseren de vraag en passen het aanbod daar raadloos op aan. Werving en selectie. Adviseren in het manager van een team. Zorgen voor begeleiding we zijn specialist in vrijwel elke relevante discipline’’

Juist omdat WieZorgt! Bovenop de praktijk zit. ‘’Wat vooral speelt is het grote te kort aan beroepsmensen. Ouderen worden steeds ouder, maar blijven niet altijd gezond. Daar komt bij dat de overheid mensen langer thuis wil laten wonen iets dat de meeste ouderen overigens zelf ook graag willen, maar dat betekent dan wel dat er mensen nodig zijn die deze ouderen kunnen assisteren wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld met wassen en aankleden. Maar ook met verzorging na bijvoorbeeld een ziekenhuisoperatie. En aan die verzorgers is er te kort. Ik heb al veel schijnende gevallen gezien waar ik echt verdrietig van word. Omdat het ook anders kan’’

‘’Daar komt nog bij dat door de wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen moeten ze over voldoende gekwalificeerd personeel kunnen beschikken. Zie daar de spagaat waar de zorgorganisaties inzitten. Aan de ene kant een toenemende vraag aan zorg en een scherpe wet- en regelgeving en andere kant een tekort aan verzorgers. Een probleem maar Wie Zorgt! Denkt liever in oplossingen”.

‘Er is namelijk een groot potentieel aan mensen die uitermate geschikt zijn voor de zorg. Zij-instromers die vroeger niet voor de zorg hebben gekozen en die keuze alsnog willen maken. Mensen met een MMZ of SPW diploma die wel de spirit maar niet de verpleegkwalificaties hebben en bijvoorbeeld herintreders. Om die een reële kans te geven is er maar één ding nodig een adequate scholing. Het probleem is echter begeleiding vanuit de zorginstellingen te krijgen. Omdat probleem te ondervangen hebben we een concept bedacht waarbij wij de begeleiding van de leerlingen zelf te doen’.

‘’Wij verzorgen opleidingen die de mensen dáár plaatst waar ze het liefst geplaatst willen worden en waar ze ook echt nodig zijn. De ervaring heeft geleerd dat een opleiding in de praktijk het beste werkt. Ze raken vanaf de 1e dag vertrouwd met het werk en de mensen die hun zorg behoeven en weten zich daarbij ondersteund door onze professionele begeleiding.

‘Als algemeen directeur van Wie Zorgt! Maar ook los daarvan staat mij slechts één doel voor ogen mensen een menswaardige zorg bieden. In een wereld die in toenemende mate verzakelijk er gebureaucratiseerd raakt moeten we er extra alert op zijn dat de hulpbehoevende niet tussen wal en schip raakt. Al was het maar omdat je het plotseling zelf kunt zijn die hulp nodig heeft.