Maria behaalt diploma Helpende via Wie Zorgt!

www.wiezorgt.nl

 

 

Maria behaald haar diploma via Wie Zorgt!

Een aantal jaren geleden is Maria via WieZorgt! in de huishouding gestart. Om daarna op verschillende locaties als huiskamermedewerker aan de slag gegaan. Bewoners meehelpen met de maaltijden, het koffie/ thee schenken, het luisterende oor bieden en activiteiten ondernemen. Alles in het teken van de zorg om de bewoners. In de jaren ’90 heeft Maria verschillende helpende werkzaamheden verricht, helaas was hier nooit een diploma aan gekoppeld. Vroeger ging dit ook allemaal wat makkelijker dan tegenwoordig. Maria had al eerder bij Wie Zorgt! aangegeven dat zij heel graag haar helpende diploma wilde behalen.

Via Doorzaam (het fonds dat zich richt op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten)  mogen wij een aantal medewerkers het traject Diplomaroute aanbieden. Maria voldeed aan de uren eis, aan de minimale diploma-eis en is maart jl. gestart.

Maria kreeg een telefonisch intake gesprek bij het ROC. Ook daar kwam het akkoord en Maria kon beginnen. Een periode van leren, leren en nog eens leren voor haar toets Nederlands en Rekenen brak aan. Na het behalen van deze toetsen mocht zij door naar het examen gericht op praktijkvragen en een praktische Nederlandse schrijfopdracht.

Maria deed het super. Eenmaal geslaagd voor haar theorie, mocht ze door voor haar Praktijk examen.

Hoe is het nu met haar?

Inmiddels werkte Maria via Wie Zorgt! bij een kleinschalige woonvorm. Maria zorgde voor 2 complete portfolio’s, zorggericht en technisch gericht. I.o.m. de woonvorm en een cliënte kon Maria oefenen voor het praktijkexamen. “De voorbereidingen waren intensief” vertelt Maria, maar ook leuk: : ”Ik heb heel veel lol gehad met de cliënten, een mooie band is ontstaan”.  En dan wordt dat harde werken beloond. Maria is geslaagd.

Terugkijkend geeft Maria aan: “Vanuit WieZorgt! ervaarde ik enorm veel support, openheid, belangstelling door middel van belletjes en kaartjes en motiverende appjes voor een belangrijk toets moment”. Maria is enorm blij dat ze de kans heeft gekregen en gepakt!

Inmiddels is zij in vaste dienst bij de kleinschalige woonvorm en gaat starten met de helpende plus opleiding.

Is jouw nieuwsgierigheid gewekt, herken je jezelf?

Bel gerust naar Wie Zorgt! Drenthe via 0522-243238 en graag ga ik het gesprek met je aan.

Heb jij je diploma Helpende al? En ben je op zoek naar een leuke baan in Drenthe. Bekijk onze vacature: https://www.wiezorgt.nl/vacature/helpende-drenthe/

Met vriendelijke groet,

Ella Klaassen, rayonmanager WieZorgt! Drenthe

Hoe kan ik je helpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbief!